Resolution of the Board

Uchwała nr 21/2018

Odwołanie Operatora Systemu.