Report
Report type Raport bieżący
Number Wyniki finansowe Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. za 2016 rok
Date added 2017.10.05
Instrument WMN ŁABĘDY/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. za 2016 rok.