Report
Report type Raport okresowy
Number Wyniki finansowe Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. za 2017 rok
Date added 2018.06.07
Instrument GPW KATOWICE/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. za 2017 rok.