Report
Report type Raport bieżący
Number Wyniki finansowe Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. za 2017 rok
Date added 2018.07.13
Instrument POLFA TARCHOMIN/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. za 2017 rok.