Report
Report type Raport okresowy
Number Wyniki finansowe Spółki NITROERG S.A. za 2017 rok
Date added 2018.07.30
Instrument NITROERG/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe Spółki NITROERG S.A. za 2017 rok.