Informacja

(ZRTX) Wyniki fazy IPO ZORTRAX

W związku z zakończeniem fazy IPO opcji konwertowalnych serii ZORTRAX Operator informuje, iż w oparciu o przyjęte zapisy oraz w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy wyniki fazy IPO kształtują się następująco:

W ramach zapisów złożono zapis na 55 793 opcji konwertowalnych serii ZORTRAX.

Liczba IPO wynosiła 15 000 opcji konwertowalnych serii ZORTRAX.

Stopa alokacji wyniosła 26,89%.

Ponadto informujemy, iż rachunki inwestycyjne zostały zaktualizowane o przyznaną ilość opcji konwertowalnych serii ZORTRAX.

Środki pieniężne niewykorzystane na zakup opcji konwertowalnych serii ZORTRAX zostały również zwrócone na rachunki inwestycyjne.