Informacja

(POLFA) Wyniki fazy IPO POLFA TARCHOMIN

W związku z zakończeniem fazy IPO opcji konwertowalnych serii POLFA TARCHOMIN Operator informuje, iż w oparciu o przyjęte zapisy oraz w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy wyniki fazy IPO kształtują się następująco:

W ramach zapisów złożono zapis na 70 314 opcji konwertowalnych serii POLFA TARCHOMIN.

Liczba IPO wynosiła 15 000 opcji konwertowalnych serii POLFA TARCHOMIN.

Stopa alokacji wyniosła 21,33%.

Ponadto informujemy, iż rachunki inwestycyjne zostały zaktualizowane o przyznaną ilość opcji konwertowalnych serii POLFA TARCHOMIN.

Środki pieniężne niewykorzystane na zakup opcji konwertowalnych serii POLFA TARCHOMIN zostały również zwrócone na rachunki inwestycyjne.