Informacja

Wyniki fazy IPO HUTA STALOWA WOLA

W związku z zamknięciem publicznej subskrypcji opcji konwertowalnych serii HUTASTALOWAWOLA Zarząd Spółki Fon Capital Sp. z o.o. postanawia, w oparciu
o przyjęte zapisy oraz w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy, dokonać przydziału opcji konwertowalnych serii HUTASTALOWAWOLA następująco:

W ramach zapisów złożono zapis na 365 280 opcji konwertowalnych serii HUTASTALOWAWOLA.

Liczba IPO wynosiła 33 000 opcji konwertowalnych serii HUTASTALOWAWOLA.

Stopa alokacji wyniosła 9,03%.

Ponadto informujemy, iż udostępnione rachunki inwestycyjne zostały zaktualizowane o przyznaną ilość opcji konwertowalnych serii HUTASTALOWAWOLA.
Środki pieniężne niewykorzystane na zakup opcji konwertowalnych serii HUTASTALOWAWOLA zostały również zwrócone na rachunki inwestycyjne.