Informacja

(GPW) Wyniki fazy IPO GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

W związku z zakończeniem fazy IPO opcji konwertowalnych serii GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW Operator informuje, iż w oparciu o przyjęte zapisy oraz w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy wyniki fazy IPO kształtują się następująco:

W ramach zapisów złożono zapis na 149 297 opcji konwertowalnych serii GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW.

Liczba IPO wynosiła 40 000 opcji konwertowalnych serii GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW.

Stopa alokacji wyniosła 26,79%.

Ponadto informujemy, iż rachunki inwestycyjne zostały zaktualizowane o przyznaną ilość opcji konwertowalnych serii GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW.

Środki pieniężne niewykorzystane na zakup opcji konwertowalnych serii GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW zostały również zwrócone na rachunki inwestycyjne.