Informacja

(GMT) Wyniki fazy IPO GAMRAT

W związku z zakończeniem fazy IPO opcji konwertowalnych serii GAMRAT Operator informuje, iż w oparciu o przyjęte zapisy oraz w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy wyniki fazy IPO kształtują się następująco:

W ramach zapisów złożono zapis na 33 632 opcji konwertowalnych serii GAMRAT.

Liczba IPO wynosiła 5 000 opcji konwertowalnych serii GAMRAT.

Stopa alokacji wyniosła 14,87%.

Ponadto informujemy, iż rachunki inwestycyjne zostały zaktualizowane o przyznaną ilość opcji konwertowalnych serii GAMRAT.

Środki pieniężne niewykorzystane na zakup opcji konwertowalnych serii GAMRAT zostały również zwrócone na rachunki inwestycyjne.