Informacja

(GRF) Wyniki fazy IPO GRYFIA

W związku z zakończeniem fazy IPO opcji konwertowalnych serii GRYFIA Operator informuje, iż w oparciu o przyjęte zapisy oraz w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy wyniki fazy IPO kształtują się następująco:

W ramach zapisów złożono zapis na 41 932 opcji konwertowalnych serii GRYFIA.

Liczba IPO wynosiła 3 394 opcji konwertowalnych serii GRYFIA.

Stopa alokacji wyniosła 8,09%.

Ponadto informujemy, iż rachunki inwestycyjne zostały zaktualizowane o przyznaną ilość opcji konwertowalnych serii GRYFIA.

Środki pieniężne niewykorzystane na zakup opcji konwertowalnych serii GRYFIA zostały również zwrócone na rachunki inwestycyjne.