Informacja

(NTE) Wyniki fazy IPO NITROERG

W związku z zakończeniem fazy IPO opcji konwertowalnych serii NITROERG Operator informuje, iż w oparciu o przyjęte zapisy oraz w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy wyniki fazy IPO kształtują się następująco:

W ramach zapisów złożono zapis na 41 307 opcji konwertowalnych serii NITROERG.

Liczba IPO wynosiła 3 464 opcji konwertowalnych serii NITROERG.

Stopa alokacji wyniosła 8,39%.

Ponadto informujemy, iż rachunki inwestycyjne zostaną zaktualizowane o przyznaną ilość opcji konwertowalnych serii NITROERG.

Środki pieniężne niewykorzystane na zakup opcji konwertowalnych serii NITROERG zostały zwrócone na rachunki inwestycyjne.