Informacja

(BMR) Wyniki fazy IPO BUMAR

W związku z zakończeniem fazy IPO opcji konwertowalnych serii BUMAR Operator informuje, iż w oparciu o przyjęte zapisy oraz w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy wyniki fazy IPO kształtują się następująco:

W ramach zapisów złożono zapis na 571 606 opcji konwertowalnych serii BUMAR.

Liczba IPO wynosiła 105 500 opcji konwertowalnych serii BUMAR.

Stopa alokacji wyniosła 18,46%.

Ponadto informujemy, iż rachunki inwestycyjne zostaną zaktualizowane o przyznaną ilość opcji konwertowalnych serii BUMAR.

Środki pieniężne niewykorzystane na zakup opcji konwertowalnych serii BUMAR zostaną zwrócone na rachunki inwestycyjne.