Informacja

(MSK) Wyniki fazy IPO MESKO

W związku z zakończeniem fazy IPO opcji konwertowalnych serii MESKO Operator informuje, iż w oparciu o przyjęte zapisy oraz w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy wyniki fazy IPO kształtują się następująco:

W ramach zapisów złożono zapis na 23 027 opcji konwertowalnych serii MESKO.

Liczba IPO wynosiła 1 052 opcji konwertowalnych serii MESKO.

Stopa alokacji wyniosła 4,57%.

Ponadto informujemy, iż rachunki inwestycyjne zostały zaktualizowane o przyznaną ilość opcji konwertowalnych serii MESKO.

Środki pieniężne niewykorzystane na zakup opcji konwertowalnych serii MESKO zostały również zwrócone na rachunki inwestycyjne.