Informacja

Komunikat w sprawie działania Systemu Transakcyjnego Nova Giełda

Zarząd Novej Giełdy uprzejmie prosi wszystkich Inwestorów Novej Giełdy o odinstalowanie dotychczasowej wersji Systemu Transakcyjnego Novej Giełdy oraz zainstalowanie najnowszej wersji znajdującej się na stronie: https://novagielda.pl/run

Ponadto Zarząd Novej Giełdy informuje, że trwają prace nad przywróceniem poprawnego wyświetlania notowań na stronie www.novagielda.pl

Handel w Systemie Transakcyjnym odbywa się bez zmian, a aktualne dane dostępne są po poprawnym zalogowaniu do Systemu Transakcyjnego.

Powyższe zmiany zostały wymuszone aktualizacjami oprogramowania i są jednorazowe.