Informacja

Informacja dotycząca nowych serii kontraktów terminowych na WIG 20

Zarząd Operatora informuje, iż w związku ze zmianą systemu transakcyjnego Operator Systemu rezygnuje tymczasowo z wprowadzania nowych serii kontraktów terminowych na WIG 20.