Instrumenty
(BMR) BUMAR

ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.
ul.Mechaników 9, 43-150 Gliwice
Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy
Nr KRS: 0000016872
NIP: 6310102011

Kapitał zakładowy ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.. wynosi 123.056.130,00 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 123056130 sztuk akcji o watości nominalnej 1.00 zł każda.

http://bumar.gliwice.pl/
(ELE) ELEKTRIM

ELEKTRIM S.A.
ul. Pańska 77/79, 00-834 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000039329
NIP: 5260207746

Kapitał zakładowy Elektrim S.A. wynosi 83.770.297,00 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 83.770.297 sztuk akcji o watości nominalnej 1,00 zł każda:

l.p. Nazwa Akcjonariusza Ilość akcji % kapit. zakładowego % głosów na WZA
1. Bithell Holdings Limited 65 691 802 78,42% 92,03%
2. Pozostali Akcjonariusze 18 078 495 21,58% 7,97%
3. Łącznie 83 770 297  100,00% 100,00%
http://www.elektrim.pl/
(FNC) FON CAPITAL
(GMT) GAMRAT

GAMRAT S.A.
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000091367
NIP: 6850005056

Kapitał zakładowy Gamrat S.A. wynosi 72.934.182,63 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 8.354.431 sztuk akcji o watości nominalnej 8.73 zł każda.

http://www.gamrat.pl/
(GPW) GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDS. WODOCIĄGÓW

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000247533 
NIP: 6340128788

Kapitał zakładowy GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. wynosi 425.875.100,00 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 60.839.300 sztuk akcji o watości nominalnej 7,00 zł każda:

l.p. Nazwa Akcjonariusza Ilość akcji Ilość głosów % kapit. zakładowego % głosów na WZA
1. Województwo Śląskie 48 835 706 48 835 706 80,27% 80,27%
2. Pozostali Akcjonariusze 12 003 594 12 003 594 19,73% 19,73%
3. Łącznie 60 839 300 60 839 300 100,00% 100,00%
https://www.gpw.katowice.pl/
(GRF) GRYFIA

MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" S.A.
Ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009273
NIP: 8510101419

Kapitał zakładowy Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A. wynosi 51.000.000,00 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 5.100.000 sztuk akcji o watości nominalnej 10.00 zł każda.

www.msrgryfia.pl
(GTB) GETBACK

GETBACK S.A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000413997
NIP: 8992733884

Kapitał zakładowy Getback S.A. wynosi 5.000.000,00 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 100.000.000 sztuk akcji o watości nominalnej 0.05 zł każda.

https://www.getbacksa.pl/
(HTL) HUTA LABEDY

HUTA ŁABĘDY S.A.
ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000076693
NIP: 6310200831

Kapitał zakładowy Huta Łabędy S.A. wynosi 97.393.000,00 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 9.739.300 sztuk akcji o watości nominalnej 10.00 zł każda.

http://www.hutalab.com.pl/pl/
(HTP) HUTA POKOJ

HUTA POKÓJ S.A.
ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000106428
NIP: 6410005454

Kapitał zakładowy Huta Pokój S.A. wynosi 20 516 371,20 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 7.123.740 sztuk akcji o watości nominalnej 2.88 zł każda.

https://www.hutapokoj.eu/pl
(HUT) STAL

HUTA STALOWA WOLA S.A.
ul. Gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000004324
NIP: 8650004194

Kapitał zakładowy Huta Stalowa Wola S.A. wynosi 254.028.670,00 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 53.479.720 sztuk akcji o watości nominalnej 4.75 zł każda:

l.p. Nazwa Akcjonariusza Ilość akcji Ilość głosów % kapit. zakładowego % głosów na WZA
1. Polska Grupa Zbrojeniowe S.A. 45 506 020  45 506 020 85,09% 85,09%
2. Ministerstwo Skarbu Państwa 2 217 293 2 217 293  4,15% 4,15%
3. PGE Obrót S.A. 579 628 579 628 1,08% 1,08%
4. PGNiG S.A. 434 962 434 962 0,81% 0,81%
5. Pozostali Akcjonariusze 4 741 817 4 741 817 8,87% 8,87%
6. Łącznie 53 479 720 53 479 720 100% 100%
http://hsw.pl/