Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zakończenie Fazy IPO dla instrumentu Fon Capital
Data dodania 2017.06.28
Instrument FONCAPITAL

Zarząd Nasze Inwestycje Sp.z o.o.(dalej Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informacje o zakończeniu Fazy IPO dla instrumentu FON CAPITAL. 

W związku z tym Emitent przekazuje treść informacji przekazanej publicznie przez Organizatora systemu transakcyjnego:

W związku z zakończeniem Fazy IPO opcji konwertowalnych serii FON CAPITAL Operator Systemu w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy,informuje o jej wynikach:

Ilość subskrypcji wyniosła 99 995 489 opcji konwertowalnych serii FON CAPITAL.

Liczba IPO wynosiła 6 000 000 opcji konwertowalnych serii FON CAPITAL.

W związku z tym Operator dokonuje czynności o której mowa w §29 b ust. 4 Regulaminu Novej Giełdy. 

Stopień przydziału wyniósł 6,00%.


Jednocześnie Operator informuje, iż dokonał czynności o której mowa w §29 b ust. 6 Regulaminu Novej Giełdy.

Organizator wyraził zgodę na sprzedaż instrumentów FON CAPITAL w fazie IPO uchwałą nr 9/2017 z dnia 09.06.2017. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu jutrzejszym (28.06.2017) nastąpi rozpoczęcie notowań po zakończeniu Fazy IPO.