Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Objęcie opcji konwertowalnych serii ZORTRAX
Data dodania 2017.07.21
Instrument FONCAPITAL

Zarząd Fon Capital sp.z.o.o.(dalej : Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał objęcia 15 000 opcji konwertowalnych serii ZORTRAX wyemitowanych przez Nasze Inwestycje sp.z.o.o. z siedzibą w Płocku. Niniejsze opcje konwertowalne serii Zortrax są wymienne na akcje Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564079, w ten sposób,że za każdą opcję konwertowalną serii ZORTRAX można otrzymać 1 akcję wyemitowaną przez ZORTRAX S.A. Opcje konwertowalne serii Zortrax mają charakter zbliżony do kwitów depozytowych. Uprawniają one do wszelkich praw majatkowych oraz korporacyjnych wynikających z akcji na które są one wymienne. Cena emisyjna opcji konwertowalnych serii ZORTRAX wyniosła 55zł za jedną opcję, co daje całkowitą cenę emisyjną w wysokości 825 000 zł za 15 000 opcji konwertowalnych serii ZORTRAX. Płatność z tytułu objęcia opcji konwertowalnych nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Opcje konwertowalne serii ZORTRAX zostały wydane Emitentowi w dniu dzisiejszym i Emitent ma prawa do nich od dnia dzisiejszego. Emitent jednocześnie informuje, iż Nasze Inwestycje sp.z.o.o. posiadają pełne pokrycie na realizację obowiązków wynikających z opcji konwertowalnych, tj jest właścicielem nie mniej niż 15 000 akcji Zortrax S.A.

 

Profil internetowy oraz informacje na temat działalności Zortrax Spółka Akcyjna znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://zortrax.pl/

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał objęcia 15 000 opcji konwertowalnych serii ZORTRAX emitowanych przez Alternatywny Depozyt Limited z siedzibą w Larnace. Niniejsze opcje konwertowalne zostały objęte w zamian za cenę emisyjną w postaci 15 000 opcji konwertowalnych serii ZORTRAX wyemitowanych przez Nasze Inwestycje sp.z.o.o. z siedzibą w Płocku. Opcje konwertowalne serii Zortrax mają charakter zbliżony do kwitów depozytowych. Uprawniają one do wszelkich praw majatkowych oraz korporacyjnych wynikających z opcji konwertowalnych serii Zortrax na które one są wymienne.Emitent wydał na rzecz Alternatywny Depozyt Limited w dniu dzisiejszym opcje konwertowalne stanowiące cenę emisyjną. Opcje konwertowalne serii Zortrax emitowane przez Alternatywny Depozyt Limited dają uprawnienia Emitentowi od dnia dzisiejszego.

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż będzie się ubiegał o wprowadzenie do obrotu w systemie transakcyjnym Nova Giełda opcji konwertowalnych serii Zortrax oraz zbycie ich w ramach fazy IPO.