Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Wyniki finansowe Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. za 2016 rok
Data dodania 2017.09.14
Instrument GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDS. WODOCIĄGÓW

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego oraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. za 2016 rok.