Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Wyniki finansowe Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. za 2016 rok
Data dodania 2017.09.14
Instrument GPW KATOWICE/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego oraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. za 2016 rok.