Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Wyniki finansowe Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. za 2016 rok
Data dodania 2017.10.05
Instrument WALCOWNIA METALI ŁABĘDY

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. za 2016 rok.