Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii DAMF GAZ
Data dodania 2017.10.16
Instrument DAMF GAZ

Zarząd Nasze Inwestycje sp.z.o.o. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Alternatywny Depozyt LTD w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji konwertowalnych serii Damf Gaz oraz dokonał zmiany ich nazwy na DAMF GAZ. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 31 października 2017 roku.

Nowe warunki opcji stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Ponadto Zarząd Nasze Inwestycje sp.z.o.o. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż Alternatywny Depozyt LTD na podstawie art. 3 pkt. 3 nowych warunków opcji dokonuje ich wykupu bez zgody właścicieli opcji. Niniejsze wezwanie do odbioru praw majątkowych wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 roku. 

Jednocześnie  Alternatywny Depozyt LTD zwrócił się do Zarządu Nova Giełda sp.z.o.o  o wykluczenie z obrotu instrumentów finansowych serii Damf Gaz. 

Wobec tego, iż właściciele dotychczasowych opcji Damf Gaz otrzymają w ramach ich wykupu opcje konwertowalne serii DAMF GAZ wyemitowane przez  Our Business Limited Liability Company, to z informacji posiadanych przez Zarząd Nasze Inwestycje wynika, iż Emitent tych opcji wystąpi do Nova Giełda o ich wprowadzenie do obrotu. Instrumenty o których mowa powyżej zostaną zapisane na kontach prowadzonych w systemie transakcyjnym Nova Giełda automatycznie i nie jest wymagane żadne działanie ze strony właścicieli dotyczczasowych opcji konwertowalnych serii Damf Gaz. 

Opcje serii DAMF GAZ wyemitowane przez  Our Business Limited Liability Company dają uprawnienia tożsame z uprawnieniami wynikającymi z opcji  serii Damf Gaz wyemitowanymi przez  Alternatywny Depozyt LTD.  Warunki oraz szczegóły uprawnień wynikających z opcji konwertowalnych serii DAMF GAZ stanowią załącznik nr 1 do załącznika do niniejszego komunikatu.