Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii DAMF GAZ
Data dodania 2018.04.09
Instrument DAMF GAZ

Our Business Limited Liability Company informuje, iż w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji
konwertowalnych serii DAMF GAZ. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2018
roku.

Nowe warunki w sposób istotny zmieniają możliwość wymiany opcji konwertowalnych serii
DAMF GAZ. W miejsce ich wymiany na Token o nazwie Damf Gaz, wprowadzają ich
konwertowalność na środki płatnicze, w wysokości 0,67 zł na jedną opcję konwertowalną. Jest to
więcej niż ich najwyższy kurs w systemie transakcyjnym Nova Giełda w ostatnim roku ich
notowania.

Jednocześnie Our Business Limited Liability Company informuje, iż do dnia 31 lipca 2018 roku
(włącznie) opcje konwertowalne serii DAMF GAZ dają takie uprawnienia jak dotychczas.
W związku ze zmianą praw wynikających z tych opcji, ich właścicielom przysługuje uprawnienie
do natychmiastowego wykupu tych opcji bez podania przyczyny na dotychczasowych warunkach.