Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii HUTA LABEDY
Data dodania 2018.10.11
Instrument HUTA LABEDY

Our Business Limited Liability Company informuje, iż w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji konwertowalnych serii HUTA LABEDY. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 roku.

Uprzednia gwarancja dotycząca tokenu o nazwie HUTA LABEDY opartego na blockchainie sieci ETP (opis sieci: https://mvs.org/, opis Tokenu: https://explorer.mvs.org/#!/asset/HUTALABEDY) wydawanego, rozliczanego oraz napisanego przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: e6feaa8dfb582c5d752dd9d0ef12939938eb05a5c113363839ab9abf653e5b6f traci moc z dniem 31 maja 2019 roku. 

Jednocześnie emitent informuje, iż do w/w daty posiadacze Tokenów, które przestają być gwarantowane mogą dokonać ich bezpłatnej wymiany na Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES o nazwie HUTA LABEDY (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: www.wavesexplorer.com/tx/CNRjULYmDwkCN2uu5Q2XztsJjQN8gYSDKZDz3zwTNdrj) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: CNRjULYmDwkCN2uu5Q2XztsJjQN8gYSDKZDz3zwTNdrj do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obejmuje gwarancją Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: www.wavesexplorer.com/tx/CNRjULYmDwkCN2uu5Q2XztsJjQN8gYSDKZDz3zwTNdrj) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: CNRjULYmDwkCN2uu5Q2XztsJjQN8gYSDKZDz3zwTNdrj.


Nowa gwarancja oraz nowe warunki opcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.