Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii MESKO
Data dodania 2018.10.11
Instrument MESKO

Our Business Limited Liability Company informuje, iż w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji konwertowalnych serii MESKO. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 roku.

Uprzednia gwarancja dotycząca Tokenu o nazwie ELEKTRIM opartego na blockchainie sieci Ethereum o nazwie MESKO (opis sieci: https://www.ethereum.org/)) wydawanego, rozliczanego oraz napisanego przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 0x3aA831DFdcfE08afbB60FC9EDEA6505a438aaDF2 traci moc z dniem 31 maja 2019 roku. 

Jednocześnie emitent informuje, iż do w/w daty posiadacze Tokenów, które przestają być gwarantowane mogą dokonać ich bezpłatnej wymiany na Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES o nazwie MESKO (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: www.wavesexplorer.com/tx/Ej4a9bmJFQXbqstXFUBgPwXZJsHwTdg8wurBuwQQKpX5) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: Ej4a9bmJFQXbqstXFUBgPwXZJsHwTdg8wurBuwQQKpX5 do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obejmuje gwarancją Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: www.wavesexplorer.com/tx/Ej4a9bmJFQXbqstXFUBgPwXZJsHwTdg8wurBuwQQKpX5) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: Ej4a9bmJFQXbqstXFUBgPwXZJsHwTdg8wurBuwQQKpX5.


Nowa gwarancja oraz nowe warunki opcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.