Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii NITROERG
Data dodania 2018.10.11
Instrument NITROERG

Our Business Limited Liability Company informuje, iż w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji konwertowalnych serii NITROERG. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 roku.

Uprzednia gwarancja dotycząca Tokenu o nazwie NITROERG opartego na blockchainie sieci Ethereum (opis sieci:https://www.ethereum.org/) wydawanego, rozliczanego oraz napisanego przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze:0x3C140A54e3A673bBB25cF33887F0aE9Ee6ad75F3 traci moc z dniem 31 maja 2019 roku. 

Jednocześnie emitent informuje, iż do w/w daty posiadacze Tokenów, które przestają być gwarantowane mogą dokonać ich bezpłatnej wymiany na Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES o nazwie NITROERG (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/BiH2NWTcFwfE3g4nH782c2Z8PVeyQ4bXj6QGUTx21avy) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: BiH2NWTcFwfE3g4nH782c2Z8PVeyQ4bXj6QGUTx21avy do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obejmuje gwarancją Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/BiH2NWTcFwfE3g4nH782c2Z8PVeyQ4bXj6QGUTx21avy) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: BiH2NWTcFwfE3g4nH782c2Z8PVeyQ4bXj6QGUTx21avy.


Nowa gwarancja oraz nowe warunki opcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.