Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii PETROLINVEST
Data dodania 2018.10.11
Instrument PETROLINVEST

Our Business Limited Liability Company informuje, iż w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji konwertowalnych serii PETROLINVEST. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 roku.

Uprzednia gwarancja dotycząca Tokenu o nazwie PETROLINVEST opartego na blockchainie sieci Ethereum (opis sieci: https://www.ethereum.org/)) wydawanego, rozliczanego oraz napisanego przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 0x24ceb5b1C334eee900E82FE2d90fCCb01635bE20 traci moc z dniem 31 maja 2019 roku. 

Jednocześnie emitent informuje, iż do w/w daty posiadacze Tokenów, które przestają być gwarantowane mogą dokonać ich bezpłatnej wymiany na Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES o nazwie PETROLINVEST (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/5siW5tqvYLnfgeXttU7F9dZ3xrE8UHVtpqT9Ye71GBuJ) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 5siW5tqvYLnfgeXttU7F9dZ3xrE8UHVtpqT9Ye71GBuJ do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obejmuje gwarancją Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/5siW5tqvYLnfgeXttU7F9dZ3xrE8UHVtpqT9Ye71GBuJ) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 5siW5tqvYLnfgeXttU7F9dZ3xrE8UHVtpqT9Ye71GBuJ.


Nowa gwarancja oraz nowe warunki opcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.