Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH ŁABEDY
Data dodania 2018.10.11
Instrument WALCOWNIA METALI ŁABĘDY

Our Business Limited Liability Company informuje, iż w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji konwertowalnych serii WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH ŁABĘDY. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 roku.

Uprzednia gwarancja dotycząca Tokenu o nazwie WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH ŁABĘDY opartego na blockchainie sieci Ethereum (opis sieci: https://www.ethereum.org/) wydawanego, rozliczanego oraz napisanego przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 0xD0f42f968DF4253B7B6e98A7E23ceCC73493A374 traci moc z dniem 31 maja 2019 roku. 

Jednocześnie emitent informuje, iż do w/w daty posiadacze Tokenów, które przestają być gwarantowane mogą dokonać ich bezpłatnej wymiany na Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES o nazwie WMN LABEDY (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/2BoNcVPJmMk1iJaPMpmbQJunF4eqT1cDnunqr1dEpGg1) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 2BoNcVPJmMk1iJaPMpmbQJunF4eqT1cDnunqr1dEpGg1 do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obejmuje gwarancją Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/2BoNcVPJmMk1iJaPMpmbQJunF4eqT1cDnunqr1dEpGg1) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 2BoNcVPJmMk1iJaPMpmbQJunF4eqT1cDnunqr1dEpGg1.


Nowa gwarancja oraz nowe warunki opcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.