Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW
Data dodania 2018.10.11
Instrument ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW

Our Business Limited Liability Company informuje, iż w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji konwertowalnych serii ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 roku.

Uprzednia gwarancja dotycząca Tokenu o nazwie ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW opartego na blockchainie sieci Ethereum (opis sieci: https://www.ethereum.org/) wydawanego, rozliczanego oraz napisanego przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 0x9399ce637706d59E3D8B273f07D1C1dFC1d120e2 traci moc z dniem 31 maja 2019 roku. 

Jednocześnie emitent informuje, iż do w/w daty posiadacze Tokenów, które przestają być gwarantowane mogą dokonać ich bezpłatnej wymiany na Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES o nazwie ZA CHORZOW (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/25HcKyEKythdjwDmYLr7h5UREWAZ5P7Xo9kzxAKkR98N) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 25HcKyEKythdjwDmYLr7h5UREWAZ5P7Xo9kzxAKkR98N do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obejmuje gwarancją Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/25HcKyEKythdjwDmYLr7h5UREWAZ5P7Xo9kzxAKkR98N) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 25HcKyEKythdjwDmYLr7h5UREWAZ5P7Xo9kzxAKkR98N.


Nowa gwarancja oraz nowe warunki opcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.