Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii ZORTRAX
Data dodania 2018.10.11
Instrument ZORTRAX

Our Business Limited Liability Company informuje, iż w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji konwertowalnych serii ZORTRAX. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 roku.

Uprzednia gwarancja dotycząca Tokenu o nazwie ZORTRAXopartego na blockchainie sieci Ethereum (opis sieci: https://www.ethereum.org/)) wydawanego, rozliczanego oraz napisanego przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 0x9D123e9949Ed397E9EB9A3fe9b5b0CD84a09567d traci moc z dniem 31 maja 2019 roku. 

Jednocześnie emitent informuje, iż do w/w daty posiadacze Tokenów, które przestają być gwarantowane mogą dokonać ich bezpłatnej wymiany na Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES o nazwie ZORTRAX (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/6iJHDk2Css5b55XvR7mQHp2gwas76foWw8Z2Q2FAFa9b) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 6iJHDk2Css5b55XvR7mQHp2gwas76foWw8Z2Q2FAFa9b do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obejmuje gwarancją Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/6iJHDk2Css5b55XvR7mQHp2gwas76foWw8Z2Q2FAFa9b) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 6iJHDk2Css5b55XvR7mQHp2gwas76foWw8Z2Q2FAFa9b.


Nowa gwarancja oraz nowe warunki opcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.