Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Zmiana warunków opcji konwertowalnych serii HUTA POKÓJ
Data dodania 2018.10.11
Instrument HUTA POKOJ

Our Business Limited Liability Company informuje, iż w dniu dzisiejszym zmienił warunki opcji konwertowalnych serii HUTA POKOJ. Nowe warunki wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 roku.

Uprzednia gwarancja dotycząca tokenu o nazwie HUTA POKOJ opartego na blockchainie sieci ETP (opis sieci: https://mvs.org/, opis Tokenu: https://explorer.mvs.org/#!/asset/HUTAPOKOJ) wydawanego, rozliczanego oraz napisanego przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: f6fca68125c4e0d3c1f2132c1fa9c2ec62c5bfcf2043c8151737a1a505cb62aa traci moc z dniem 31 maja 2019 roku. 

Jednocześnie emitent informuje, iż do w/w daty posiadacze Tokenów, które przestają być gwarantowane mogą dokonać ich bezpłatnej wymiany na Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES o nazwie HUTA POKOJ (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/3QZ3W8KVyEknV1VrC3PWex4RPfXxN27dCtPfeX1Pedze) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 3QZ3W8KVyEknV1VrC3PWex4RPfXxN27dCtPfeX1Pedze do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obejmuje gwarancją Tokeny oparte na blockchainie sieci WAVES (opis sieci: https://wavesplatform.com/, opis Tokenu: https://wavesexplorer.com/tx/3QZ3W8KVyEknV1VrC3PWex4RPfXxN27dCtPfeX1Pedze) wydawane, rozliczane oraz napisane przez kontrakt, który został utworzony transakcją o numerze: 3QZ3W8KVyEknV1VrC3PWex4RPfXxN27dCtPfeX1Pedze.


Nowa gwarancja oraz nowe warunki opcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.