Raport
Typ raportu Raport bieżący
Numer Wykup opcji konwertowalnych serii FON CAPITAL
Data dodania 2018.10.30
Instrument FON CAPITAL

Our Business Limited Liability Company informuje, iż w dniu 26.11.2018 roku dokona wykupu opcji konwertowalnych serii FON CAPITAL za środki płatnicze w wysokości 0,12 zł za jedną opcję konwertowalną. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż właścicielom opcji przysługuje prawo wykupu opcji do dnia 26.11.2018 na starych zasadach bez podawania powodu.