Rejestracja użytkownika
  • Krok 1
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6
Opłaty przy odkupie Tokenów

Niniejsze opłaty przy odkupie Tokenów gwarantowanych przez Nova Giełda UÜ określa opłaty pobierane przez Nova Gielda UÜ.

Proszę o zapoznanie się z opłatami aby przejść do kolejnego kroku rejestracji nowego użytkownika.

Opłaty przy odkupie Tokenów gwarantowanych przez Nova Gielda UÜ