Rejestracja użytkownika
  • Krok 1
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6
Regulamin Nova Giełda

Niniejszy regulamin określa zasady działania systemu transakcyjnego Nova Giełda, którego operatorem 
i organizatorem jest Nova Giełda UÜ w Tallinnie.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem aby przejść do kolejnego kroku rejestracji nowego użytkownika.

Opłaty przy odkupie Tokenów gwarantowanych przez Nova Gielda UÜ