Отчеты
Вид отчета Raport bieżący
Номер Wyniki finansowe Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. za 2016 rok
Дата публикации 2017.10.05
Инструмент WMN ŁABĘDY/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. za 2016 rok.