Отчеты
Вид отчета Raport okresowy
Номер Wyniki finansowe Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. za 2017 rok
Дата публикации 2018.06.07
Инструмент GPW KATOWICE/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. za 2017 rok.