Отчеты
Вид отчета Raport okresowy
Номер Wyniki finansowe Spółki GAMRAT S.A. za 2017 rok
Дата публикации 2018.06.07
Инструмент GAMRAT/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego oraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki Gamrat S.A. za 2017 rok.