Отчеты
Вид отчета Raport bieżący
Номер Wyniki finansowe Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. za 2017 rok
Дата публикации 2018.07.13
Инструмент POLFA TARCHOMIN/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. za 2017 rok.