Отчеты
Вид отчета Raport bieżący
Номер Wyniki finansowe Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. za 2017 rok
Дата публикации 2018.07.13
Инструмент WMN ŁABĘDY/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. za 2017 rok.