Отчеты
Вид отчета Raport okresowy
Номер Wyniki finansowe Spółki NITROERG S.A. za 2017 rok
Дата публикации 2018.07.30
Инструмент NITROERG/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe Spółki NITROERG S.A. za 2017 rok.