Отчеты
Вид отчета Raport okresowy
Номер Wyniki finansowe Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za 2017 rok
Дата публикации 2018.07.30
Инструмент HUTA ŁABĘDY/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe Spółki Huta Łabędy S.A. za 2017 rok.