Отчеты
Вид отчета Raport okresowy
Номер Wyniki finansowe Spółki Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. za 2017 rok
Дата публикации 2018.07.30
Инструмент BUMAR/PLN

Zarząd Our Business Limited Liability Company publikuje sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. za 2017 rok.