Uchwała Zarządu

(GMT) Uchwała nr 26/2017

Dopuszczenie 5.000 instrumentów finansowych GAMRAT w formie IPO do obrotu giełdowego