Uchwała Zarządu

Uchwała nr 44/2018

Uchwała dotycząca zmiany Załącznika nr 1 (Tabela opłat i prowizji) do Regulaminu Novej Giełdy