Uchwała Zarządu

Uchwała nr 3/2018

Uchwała dotycząca zmiany Regulaminu Novej Giełdy - wprowadzenie kontraktów terminowych