Władze

DAMIAN PATROWICZ - Współwłaściciel

Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Pełni funkcję: Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: DAMF Inwestycje S.A., FON S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Investment Friends Capital S.A., DAMF INVEST S.A. Pan Damian Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

MARIUSZ PATROWICZ – Prezes Zarządu Nova Giełda Sp. z o.o.

Pan Mariusz Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 jest przedsiębiorcą, w 2006 roku założył Spółkę Investment Friends S.A zajmującą się inwestowaniem w podmioty wymagające dokapitalizowania charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem, między innymi z rynku głównego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie pełni w niej funkcję Dyrektora Generalnego w Investment Friends S.A. Od 2007 roku Mariusz Patrowicz czynnie związany jest z rynkiem kapitałowym dokonując inwestycji w spółki notowane na GPW m.in. FON S.A , ATLANTIS S.A., ELKOP S.A., IFCAPITAL S.A., RESBUD S.A., FLY.PL S.A. Budvar Centrum S.A. i wiele innych, nieraz pełniąc w nich równocześnie funkcje Członka Rady Nadzorczej. Z sukcesem inwestuje w spółki spoza rynku publicznego. Pan Mariusz Patrowicz jest Przewodniczącym Komisji ds. papierów wartościowych w Business Centre Club, Prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Prywatnych oraz członkiem Konfederacji LEWIATAN. Pan Mariusz Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mariusz Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.